Objedn·vka
Termín příjezdu (*):

(dd-mm-rrrr)

tern�m odjezdu: (dd-mm-rrrr)
Přijmení (*):
JmÈno:
Ulice, č.p.:
PSČ:
Obec:
St·t:
Telefon:
E-mail (*):
Počet osob do 10 let:
Počet osob nad 10 let
Obytný přívěz
Stan:
Chata:
Karavan:
Stan navÌc :
Auto/motorka:
Připojka el. (6A)::
Dom�c� zvíře:
Chalet:


(*) = nutno vyplnit

Podmínky

Vyplněný fomulář zašlete na adresu kempu. Zpět obdržíte fakturu na zálohu ve výši 50% celkové ceny. Zálohu prosím zaplaťte nejpozději měsíc před termínem příjezdu.Pron√°jem Chalet

Pronájem Chalet

Po obdr�en� potvrzen� objedn�vky pron�jmu dostanete �cet na 50% z celkov� c�stky za pron�jem. Po zaplacen� bude va�e rezervace definitivn�. Z�loha mus� b�t zaplacena do ctrn�cti dn� od potvrzen� objedn�vky, zbytek pak nejpozdeji jeden mes�c pred pl�novan�m pr�jezdem. Pokud tomu tak nebude, rezervace propad�.
Doporucujeme poji�ten� proti zru�en� rezervace, za zaplacenou z�lohu nenab�z�me n�hradu.